Samarbeid og Tradisjoner, for styrking av felles fagspråk

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette aksjonsforskningsprosjektet handler om utvikling og bruk av samtale- og refleksjonsverktøy til bruk i både bedrift og skole i blomsterdekoratørfaget, for styrking av felles fagspråk. Dette verktøyet har blitt til på bakgrunn av tidligere funn gjort i undersøkelser i bedrifter, der de med opplæringsansvar har pekt på utfordringer rundt språkliggjøring av faget. Som igjen har påvirket oppfølging av elever og lærlinger i bedrift. Dette verktøyet er laget for bruk i blomsterdekoratørfaget, men vil kunne funger fint etter samme prinsipp i mange andre fag. Dataene som er hentet i dette prosjektet er fra mange ulike aktiviteter samlet i tre aksjoner. Ut fra store mengder data har de blitt analysert ut fra et Grounded theory perspektiv. Hvordan samtale og refleksjonsvertøyet skulle bli, var ikke bestemt i utgangspunktet. Hovedmålet med dette var at fagspråket til både opplæringsansvarlige i bedrift, lærere, elever og lærlinger skulle styrkes og gjennom det øke fokuset på den faglige oppfølgingen i bedrift og skole. Slik dette verktøyet ble til underveis i dette prosjektet, har det vist seg at dette verktøyet har vært med på å bidra til; økt fokus på faget; fungert som god støtte til språkliggjøringen i den daglige oppfølgingen av elever og lærlinger og det har vært med på å synliggjøre mulighetene som ligger i faget. Deltagerne som har vært med i dette aksjonsforskningsprosjektet har i stor grad sett behov for og hatt ønske om å få til mer samarbeid for å styrke egen fagkompetanse. De har også oppdaget verdien for mer og bedre kommunikasjon med hverandre. De samme deltagerne hadde mange refleksjoner rundt egen læring, men også om muligheter og ønsker for hvordan læringen kan legges til rette for fremover

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2616