RSI som strategi på Oslo børs. En komplett videreutviklet handelsstrategi basert på Relative Strenght Index

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne masteroppgaven blir det presentert en utvikling av J. Wilders relative strenght index (RSI). Den tekniske indikatoren endres ved å gå fra å være basert på 14 perioder, til 21 perioder. Måten kjøps- og salgssignaler blir aktivert på endres også, ved at kryssing av triggerpunktene blir introdusert, hvilket ikke er tydelig i J. Wilders opprinnelige presentasjon. Det legges til en stopploss for å gjøre handelsstrategien komplett. Resultatene fra testene viser at handelsstrategien leverer særdeles dårlige resultater. Del 1 består av en presentasjon av hva RSI er, kalkuleringen og utviklingen frem til i dag. Forskning, ulike resultater og anerkjente metoder for bruk av RSI blir presentert. Del 2 inneholder beskrivelse og valg av strategiene samt en test av strategiene på aksjene som har inngått i OBX indeksen fra 2004 til og med 2016. Del 3 er diskusjon og konklusjon av oppgaven. Det er forsøkt å gjøre alt mest mulig transparent, slik at det gjøres rom for videre forskning. All kode som er brukt for backtesten, samt resultater for alle enkeltaksjene er derfor tilgjengelig i Appendix 1.
In this master thesis assignment, a development of J. Wilder relative strength index (RSI) is presented. The technical indicator is changed by going from being based on 14 periods, to 21 periods. The way in which purchase- and sales signals are activated is also changed, by introducing crossing of trigger points, which is not specified in J. Wilder's original presentation. A stop loss is added to complete the trading strategy. The results of the tests show that the trading strategy delivers incredibly poor results. Part 1 consists of a presentation of what RSI is, calculation and development up to today. Research, different results and recognized methods for using RSI are presented. Part 2 contains the description and selection of strategies as well as a test of the strategies of the shares that have entered into the OBX index from 2004 through 2016. Part 3 is the discussion and conclusion of the assignment. It has been attempted to make everything as transparent as possible, so further research can be made. All codes that have been used for the back test, as well as results for all individual shares are therefore available in Appendix 1.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5574