Rompa heeer: tømmerfløting et utdødd yrke

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Oppgaven Rompa heeer er en studie om hvilke arbeidsoppgaver tømmerfløtingen bestod av, og hvordan fløterne lærte yrke i Nordmarksvasdraget i Oslomarka, og i Trysil-Klarälven med tverrelver i Hedemark. Rompa heeer er Trysilfløternes sanguttrykk som forteller at de er på vei ned vassdragene i Trysil med den siste tømmerstokken. På fagspråket betyr Rompa her at fløterne arbeider med sluttrensken i et vassdrag, og tar med seg alt tømmeret som ligger igjen, eller har satt seg fast nedover vassdraget frem til leveringsstedet. Oppgaven er en empirisk og kvalitativ studie, som bygger på muntlige kilder. Kildematerialet er hentet fra Nordmarka i Oslo av en fløter fra Oslo Skogvesen og Akerselvens brukseierforening, og tre intervjuer med tømmerfløtere fra Klarälvens -flottningsførening i Trysil-Klarälven i Trysil-Engerdal kommuner i Hedemark

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1229