Rom for medvirkning? : om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn

Author(s)

Publication date

2009

Series/Report no

Barn;27 (1)

Publisher

Norsk senter for barneforskning

Document type

Abstract

Lov om barnehager slår fast at barn skal ha rett til medvirkning (§3), og rammeplanen gir retningslinjer for hvordan dette skal forståes. Opplevelser av at det finnes mennesker rundt barna som deler deres engasjement og prøver å forstå, er grunnleggende for at barn kan medvirke som subjekter ut fra egne premisser. Men ikke alle samspillserfaringer bidrar like konstruktivt i denne retningen. Hensikten med artikkelen er å drøfte hvordan kvalitative aspekter ved voksen-barn samspill skaper forutsetninger for barns deltagelse. Med utgangspunkt i en undersøkelse av dialoger mellom førskolelærer og barn, drøftes barnehagekonteksten som bakgrunn for samspill, og det pekes på utfordringer barn og voksne står overfor når de skal komme inn i konstruktivt samspill. Kvalitative aspekter ved samspillsmønstre som gir ulikt rom for barns medvirkning beskrives. Avslutningsvis diskuteres noen sentrale aspekter opp mot annen forskning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1156