Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning.

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Prismet;Nr 2-3 (2018)

Publisher

Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)

Document type

Abstract

Den erfaringsbaserte «A Gift to the Child»-tilnærmingen til religionsundervisning er en metode som er særlig tilpasset de yngste elevene i skolen. Men viktige elementer fra denne metoden kan også overføres til og anvendes overfor elever på ungdomstrinnet. «Erfaringen» består i at elever blir presentert for en religiøs gjenstand, et symbol, et ord, en fortelling eller et musikkstykke. I dette tilfellet får elevene høre en rockelåt, med en tekst som inneholder en eller annen form for religionskritikk. En slik bruk av den erfaringsbaserte tilnærmingen til religionsundervisning kan også resultere i en endring («edification») hos eleven, fordi hun må revurdere eller tenke nytt om sitt forhold til egen eller andres religion.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6971