Representasjon av innvandrere blant bakkebyråkrater: En komparativ studie av bydelene i Oslo med vekt på betydning av strategisk arbeid.

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Denne oppgaven handler om i hvilken grad ikke-vestlige innvandrere har tilgang til jobber som krever kompetanse i Oslo kommune. Utvalget og datamaterialet vi har benyttet oss av er de strategiske planene til bydelsadministrasjonene i Oslos 15 bydeler. Det er forsøkt å se etter en sammenheng mellom representasjon av ikke-vestlige innvandrere i bydelsadministrasjonene i Oslo kommune og godt strategisk arbeid i bydelene. Strategisk arbeid er belyst gjennom en normativ analyse av strategiske planer, og hvordan bydelene behandler temaet integrering. Metodetriangulering er benyttet. Vi har utført en spørreskjemaundersøkelse, tekstanalyse og sammenstilling av primær- og sekundærdata. Vi sendte ut en spørreskjemaundersøkelse til hver av Oslos 15 bydeler, og fikk svar fra samtlige. Målet var å kartlegge det totale antallet sysselsatte i bydelsadministrasjonene og finne andelen ansatte med ikke-vestlig bakgrunn. Videre beregnet vi representasjonsindeksen for bydelsadministrasjonene, sett opp mot andelen ikke-vestlige innbyggere i bydelen. Den andre metoden vi benyttet var en tekstbasert analyse av bydelenes strategiske planer. Alle bydelene har disse liggende på sine hjemmesider, men en tredjedel var utgått på dato. De strategiske planene ble vurdert ut fra et skjema modifisert til å passe vårt formål. Gjennom evalueringen har vi gitt karakterer til de strategiske planene, med særlig vekt på arbeid rettet mot inkludering. Til slutt sammenstilte vi resultatene av de to delene av undersøkelsen; evaluering av de strategiske planene og representasjonen av ikke-vestlige innvandrere i bydelsadministrasjonene i Oslo. Vi fant ingen sammenheng av betydning.
Our goal was to illuminate the extent of access to jobs that require skills and competence for non-western immigrants in Oslo. In our search for a suitable sized organization for our investigation, we decided on the municipal of Oslo and its fifteen districts. Two methods were used: a survey sent to the administration centres and analysis of the strategic plans for each of the fifteen districts. The main questions for our survey were how many people worked in each of the districts administrations, and how many of those had non-western background. Based on demographic data for each district concerning non-western immigrants, and the data from our survey, we found the representation index for each administration centre for the fifteen districts of the municipal of Oslo. Every district has their strategic plans accessible on their web pages. We analyzed the strategic plans especially regarding their emphasis on integration and inclusion. To do this we used an evaluation scheme, which we modified to suit our purpose. By using the evaluation scheme, we graded each strategic plan, giving better grades to those focusing on integration. One third of the strategic plans we analyzed were outdated, which means five of the districts of Oslo have no valid strategic plan. We compared the results of our two different investigations: representation index for immigrants who worked in the administration, and our evaluation of the strategic plan for each district. No coherency was found.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2162