Relevant bruk av PC i undervisningen på yrkesfag. En case-studie fra teknikk og industriell produksjon

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Tema for denne masteroppgaven er å vise et eksempel på hvordan teknologien kan brukes for å legge til rette for læring. Problemstillingen for undersøkelsen er Hvordan kan teknologi brukes for å legge til rette for læring på vg1 teknikk og industriell produksjon?Undersøkelsen tar sikte på å beskrive noen sentrale didaktiske valg som er gjort, og elevenes respons på undervisningsopplegget. Undervisningen tar i bruk teknologi for å operasjonalisere læreplanens mål og intensjoner, og undersøkelsen har fokus på hvordan dette fungerer i klasserommet. Sentrale tema er relevans, motivasjon, klasseledelse og digitale kompetanse. Undersøkelsen er lagt opp som et case-studium, der data er innsamlet gjennom observasjon og kvalitative intervjuer med lærer og elever

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1286