Reflektive kunstrom - En undersøkelse av kunstformidling til ungdom

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

I denne masteroppgaven har det blitt gjennomført to casestudier av formidlingstilbud for ungdom. Ved bruk av observasjon og intervju har jeg undersøkt hva slags metoder som brukes for å inkludere og gjøre ungdom deltakende i museet og hvordan de opplever delta. På grunnlag av dette har jeg valgt å belyse følgende problemstilling: På hvilken måte kan en undersøkelse av praksiser ved Statens Museum for Kunst og Moderna Museet belyse aspekt som kan karakterisere mulige refleksive formidlingsrom for ungdom? Jeg har sett etter særegne kvalitetene i praksisene, og undersøkt hvorvidt de kan karakteriseres som refleksive. Teoretiske perspektiver fra Jacques Ranciére har blitt koblet inn for å drøfte kunstens relevans for samtiden og om museet egner seg som et refleksivt formidlingsrom. I praktisk-­‐estetiske arbeidet har tatt utgangspunkt i en videreutvikling av metoder i casestudiene for å gjennomføre en dialog og kreativ prosess med en gruppe elever fra videregående skole på Kunstnernes Hus.
This master thesis is a case study of two didactical strategies for teenagers. I have examined what methods and strategies two cases use to involve teenagers in the museum and make art more relevant. On the basis of this, the thesis question is: In what way can a study of two art didactical practices at The National Gallery of Denmark in Copenhagen and The Modern Museum in Stockholm illuminate different aspects, which can characterize possible reflexivity arenas? I have looked for distinctive qualities within the projects and whether they can be characterised as reflexivity arenas. This has been linked to the theoretical perspectives of Jacques Ranciére in order to debate art’s relevance in contemporary society and if the museum is suitable for such reflexivity activities. The practical aesthetic work is based on the development of the methods used in the cases, in order to conduct a dialogue and creative process with a group of high school students.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3348