Refleksjon over praksis i lys av Empowerment - En fokusgruppeundersøkelse