Reduksjon av upassende vokalisering

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Sammendrag artikkel 1: Oversiktsstudie over atferdsanalytiske tiltak som har vist å kunne redusere upassende vokalisering Upassende vokalisering er en atferd som kan betegnes som problematisk, og noen former for en slik atferd inngår som diagnosekriterium for ulike psykiatriske diagnoser. I denne studien ble det gjennomgått atferdsanalytiske tiltak som har vist å kunne redusere slik atferd hos personer med ulike psykiatriske diagnoser. Tiltakene som ble belyst ble delt i to grupper; konsekvensbaserte tiltak og funksjonsbaserte tiltak. Konsekvensbaserte tiltak besto av tiltak som ikke tok hensyn til atferdens funksjons, og funksjonsbaserte tiltak som tok hensyn atferdens funksjon. Måter å identifisere funksjonen til problematferd ble også belyst i denne studien, og spesielt rettet mot problematisk vokalisering. Sammendrag artikkel 2: Reduksjon av upassende vokalisering ved trening i verbale operanter Upassende vokalisering kan medføre en rekke begrensninger for de som fremviser slik atferd, og kan i noen tilfeller betraktes som en problematferd. Denne studien har undersøkt om upassende vokalisering opprettholdt av oppmerksomhet kunne reduseres ved et atferdsanalytisk tiltak bestående av trening i verbale operanter. Studiens deltaker var en mann i 30 årene med diagnosen moderat utviklingshemning som fremviste upassende vokalisering. Funksjonen til denne atferden ble identifisert gjennom en interview-informed synthesized contingency analysis (IISCA), som besto av en indirekte og deskriptiv funksjonell kartlegging for å fremsette en hypotese om atferdens funksjons. Denne hypotesen ble deretter testet i en skreddsydd funksjonell analyse. Resultatene fra analysen tilsa at den upassende vokaliseringen var under kontroll av tilgang til oppmerksomhet i form av blikk-kontakt og vokal feedback. Basert på atferdens funksjon ble det utarbeidet en tiltaksvariabel som besto av trening i verbale operanter, hvor treningen var tilpasset at målatferden under studien var opprettholdt av oppmerksomhet. Gjennom en tiltaksanalyse arrangert i et multiple probe design på tvers av settinger ble effektene av verbal operant treningen evaluert. Funnene viste både til reduksjons i upassende vokalisering, og en økning i passende vokalisering i to ulike settinger.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6105