Punktpraksis - brobygging mellom teori - praksis

Author(s)

Publication date

2013-12

Publisher

ABM-media

Document type

Abstract

Fleire av profesjonsutdanningane i høgskolesektoren har ein historie som fortel om overgang frå praktisk retta etats- eller intern praksisopplæring til teoretisk retta høgskolestudium. For slike utdanningar kan teorifokuset i høgskolerammene kome til å skygge for den praksislæring som har lege i tradisjonen. Problemet blir uttrykt som ein motsetnad mellom teori og praksis. I dette eksempelet frå vidareut danning i barnesykepleie blir utprøving av punktpraksis kombinert med eit studiekrav om forskingsbasert teoriforankring beskrive. Eksempelet viser ein måte å byggje bru mellom teorifokus og praksisfokus i ei utdanning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1939