Psykiske plager blant ungdom: sosiale forskjeller og historien om de flinke pikene

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Barn i Norge;

Publisher

Barn i Norge

Document type

Abstract

Ungdom flest i Norge er fornøyd med livet sitt, de er aktive, har gode relasjoner til foreldre og venner og har et positivt syn på framtiden (NOVA 2015). Samtidig har vi de siste årene sett en økende bekymring for psykiske helseplager blant unge

Keywords

Version

Utgivers pdf

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2997