Prosjekt Ymer : grafikkprosessering på sky

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Norsk Informatikkonferanse;2010

Publisher

Tapir Akademisk Forlag

Document type

Abstract

Skyteknologi er en teknologi som tilbyr et spekter av nye tjenester som er lite utprøvd på mange felt. Et av disse områdene er bruk av sky i forbindelse med grafikkprosessering. Vil det være mulig å få en renderfarm til å fungere på en sky, og vil det fungere bra nok til å kunne bli en reell løsning for små og mellomstore bedrifter, i forhold til kvalitet, ytelse og lønnsomhet? Ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, ble Prosjekt Ymer gjennomført våren 2010, som et studentprosjekt. Prosjektet bestod av implementering av prototype, samt testing av denne. Det ble også foretatt grundige kostnadsundersøkelser. Resultatene av arbeidet viser at det er mulig å kjøre en renderfarm på en sky, og det fungerer svært forutsigbart, men at det fortsatt er enkelte utfordringer. Fra et brukerperspektiv kan man konkludere med at det ville vært en svært utfordrende og kompleks oppgave å skape en løsning som Ymer for personer uten inngående IT-kunnskaper. De fleste komponentene som ble brukt i dette prosjektet eksisterer fra før, men det er svært mangelfull informasjon på hvordan disse settes sammen, og hvordan man løser problematikken som eksempelvis dynamisk DNS medfører. Ymer ligger nå veldokumentert på internett, tilgjengelig for alle, og det vil kreve langt mindre ferdigheter av brukeren å ta denne i bruk, sammenlignet med hva som ville vært påkrevd om brukeren hadde ønsket forsøke å lage noe eget. Prosjekt Ymer viser at det er både mulig og lønnsomt å benytte seg av alternative løsninger for å prosessere grafikk.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/634