Prosjekt til fordypning: hvordan kan elever medvirke i tilrettelegging av prosjekt til fordypning slik at det blir relevant i forhold til elevenes yrkesvalg

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette er et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført på Vg1 Design og håndverk (heretter forkortes til DH) i den videregående skole i Rogaland fylkeskommune. Aksjonsgruppen var lærere på Vg1 DH/teamet, elever på Vg1 DH og bedrifter innen DH yrkene. Målet med forskningen, er å få innsikt i å forstå medvirkning i tilrettelegging av Prosjekt til fordypning, og sikre relevant opplæring i forhold til elevens ønske om yrke, yrkenes behov for kompetanse og frafall i skolen. Datainnsamlingen har bestått av kvalitative metoder via læringsoppdrag (oppgaver organisert etter den yrkesdidaktiske ”pila” (Sund 2006), elev logger/blogger og referater etter møter/dialoger med elever, lærere og bedrifter. Jeg som forsker har og hatt en aktiv rolle som kontaktlærer på Vg1 DH skoleåret 2008/2009. Den sentrale teorien har jeg hentet fra Vygotsky med hans teori angående læring i et sosio- kulturelt historisk perspektiv, med hovedbegrepene sosial, mediert og situert. Freire. Grenstad, Schøn og Nilsen/Sund har jeg med for å bekrefte Vygotskys holistiske, dialektiske teori der læring skjer ved at elevene er aktive i dialog og samarbeid. Bekreftelse og funn: Etter det jeg som forsker har kategorisert funn og drøftet de mot teori, er det to arbeidsmåter i opplæringen som blir bekreftet, aktivitet og dialog. I følge Kunnskapssløftet er det lovpålagt at elevene skal ha en elevmedvirkende aktiv rolle (§ 3-4 ) i opplæringen og faglig utviklingssamtaler(dialog) (§ 3-8) med veileder i skole eller bedrift. I følge Vygotsky utvikles intelligens gjennom ytre aktivitet i samarbeid med veileder i dialog i skole eller bedrift. Den ytre aktivitet er råmateriale for indrekompetanse.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_12542
  • http://hdl.handle.net/10642/787