Prosessevaluering av HEIA-prosjektet på 6. trinn I hvilken grad nådde prosjektet frem til elever og foreldre, og hvordan likte de det?

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap, gjennomførte i perioden 2007-2009 prosjektet HEIA – mat og aktivitet for god helse – en skolebasert intervensjon hvor målet var å fremme en sunn vektutvikling blant barn i overgangen til ungdomsalder. På bakgrunn av prosessevalueringsdata fra HEIA-prosjektet på 6. trinn ble det undersøkt hvilke foreldre som svarte på prosessevalueringen, samt i hvilken grad tiltakene nådde frem og hvordan de ble likt av elevene med og uten samtykke til å delta i prosjektet og deres foreldre. Videre ble det undersøkt om det var demografiske og sosioøkonomiske forskjeller med hensyn til hvordan tiltakene nådde frem og ble likt. Prosessdata ble samlet inn via prestrukturerte spørreskjemaer. Det var 64 prosent (n = 360) av foreldrene som deltok i prosjektet som svarte på prosessevalueringen. Tiltakene nådde i stor grad frem til elevene, og de likte tiltakene og prosjektet godt. Foreldrenes kjennskap til elevtiltakene og deres mottakelse av faktaarkene varierte noe, men de var positive til å motta faktaark og til prosjektet generelt. Guttenes foreldre hadde dårligere kjennskap til elevtiltakene, samtidig som de likte faktaarkene godt. Tiltak som lignet mest på tradisjonelle skoleaktiviteter nådde ut til flest elever, mens tiltak med en praktisk tilnærming ble best likt. Men hensyn til nye tiltak må disse finne en bedre balanse mellom å nå ut til mange elever og samtidig bli godt likt. Det er også behov for å fokusere på hvordan tiltak kan nå ut til flere foreldre, og da spesielt gutteforeldre

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/745