Progresjonsbegrepets potensial(er) - Kartograferinger av progresjon gjennom postkvalitative rhizomatiske analyser

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storyuniversitetet

Document type

Description

Master i barnehagepedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven undersøker progresjonsbegrepets potensialer gjennom postkvalitative rhizomatiske analyser. Begrepet progresjon har i løpet av de siste årene gjort seg gjeldene innen barnehagepolitikk og er viet et kapittel i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Utdanningsdirektoratet, 2017). I rammeplanen kobles progresjon til utvikling og læring. Målet med masteroppgaven er prøve å synliggjøre og muliggjøre flere lesninger, innganger og potensialer i progresjonsbegrepet. Det andre formålet er en fordypning og utforskning av Gilles Deleuze (1925-1995) og Félix Guattari (1930-1992) sine filosofiske tekster og begreper. Oppgavens inspirasjonskilde er Deleuze og Guattaris teoretiske og filosofiske tekster og begreper. Dette gjør masteroppgaven til en teoretisk studie. Gjennom å anvende deres teorier rundt begrepet «rhizomer» søker oppgaven å utfordre og utvide progresjonsbegrepet, men også utvide mine tanker og derigjennom åpne for å se verden annerledes. Denne masteroppgaven er skrevet ut fra det postkvalitative forskningsprosjekt. Det tillater meg å undersøke ikke bare hva progresjon kan være, men også hva og/eller hvordan begrepet progresjon kan produseres, igjen og igjen. Gjennom begrepet «rhizome» prøver jeg ut rhizomatiske tenkninger og rhizomatiske analyser, og gjør kartograferinger av progresjonsbegrepet. De rhizomatiske analysene skrives ut fra et heterogent datamateriale hvor jeg søker å følge mangfoldige forbindelser med/mot/gjennom progresjonsbegrepets potensialer. Gjennom å introdusere filosofiske tilnærminger drives masteroppgaven ut fra et ønske om å åpne for flere mulige lesninger av progresjonsbegrepet, og åpner for at progresjon stadig kan være i kontinuerlig endring.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7770