Profeten som ikke ville være profet: Dylan som budbringer

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Dreyer forl.

Document type

Abstract

Anthony Scaduto, som skrev den første biografien om Dylan, kommenterte gjennombruddet på Newport Folk Festival i 1963 slik: “For those in the crowd who had never heard Dylan or his songs before, the effect was electric. They had come to take part in a movement, and they discovered a prophet”.1 I flere sanger fra første halvdel av 60-tallet kommenterte og kritiserte Dylan offentlige institusjoner og hierarkiske strukturer i det amerikanske samfunnet. Måten han gjorde dette på har likhetstrekk med de bibelske profetenes kritiske holdning til ulike sider ved samfunnet og religionen i deres egen samtid. Mange av Dylans tekster har dessuten et markant apokalyptisk innslag. Hva er det ved enkelte av Dylans tekster som gjør at de kan karakteriseres som profetiske? Har Dylan selv beskrevet sin egen rolle på en måte som kan sammenlignes med profetens rolle i Bibelen? Hvordan kommer den apokalyptiske dimensjonen til uttrykk i Dylans tekster?

Version

Postprint

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1541