Profesjonalisering av økonomisk rådgivning i Nav?

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Tidsskrift for velferdsforskning;18(2)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Økonomisk rådgivning inngår i veilederrollen i Nav og er et sentralt offentlig virkemiddel for forebygging av privatøkonomiske problemer. Artikkelen belyser kompetansebakgrunnen til de økonomiske rådgiverne i Nav og hvor stor grad av autonomi eller selvkontroll de har i utførelsen av dette arbeidet. På bakgrunn av dette diskuteres konsekvenser for kvaliteten på den økonomiske rådgivningen i Nav. Analysene viser at denne oppgaven i dag primært innehas av personer med sosialfaglig bakgrunn. I tillegg viser analysen at rådgiverne opplever å ha stor grad av autonomi. Til slutt diskuterer jeg profesjonalisering av rådgivningen som en løsning for å sikre kvaliteten på tjenesten

Keywords

Version

Postprint

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2975