Produksjon og innovasjon. Kunnskapsbasert praksis i norske folkebibliotek.

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Dansk biblioteksforskning;6 (2-3)

Publisher

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Document type

Abstract

Artiklen omhandler anvendelsen af kunnskapsbasert bibliotekpraksis (KBP) i den norske folkebibliotekssektor. KBP svarer i Norge til EBP i Danmark og EBLIP i Sverige. Den sætter fokus på det både spændende og anspændte forhold mellem systematisk kundskab om norske folkebiblioteker og bibliotekernes daglige praksis. Den centrale, nationale aktør på folkebiblioteksområdet fra 2003-2010, ABM-utvecklings rolle beskrives og analyseres med fokus på misforholdet mellem en veludviklet national biblioteksstatistik og den manglende interesse for at transformere den systematiske kundskab til praksis. Samtidig påpeges det, at et bedre samspil mellem empirisk viden og praksis er påbegyndt i norske folkebiblioteker. Endelig påpeges det med konkrete bibliotekscases, hvordan KBP kan være til gavn for en innovativ, norsk folkebiblioteksudvikling.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1045