Preferanse for grunnsmakene søt og sur hos førskolebarn. Utvikling av instrumenter for senorisk testing.

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Hensikten med denne masteroppgaven var å utvikle og evaluere aldersspesifikke instrumenter for å måle preferanse og sensitivitet for grunnsmakene hos 3 til 5-åringer. Disse instrumentene skulle brukes i en toårig longitudinell studie med datainnsamling fra april 2015 til april 2017. To protokoller for testing ble utviklet, én til preferansetesten og én til sensitivitetstesten. Disse var tilpasset barnas alder- og utviklingsnivå, og de sensoriske testene ble presentert som leker for å engasjere barna og motivere dem til å delta og fullføre. I preferansetesten ba vi om hjelp til å finne gode drikker og geleer til bamses bursdag, og i sensitivitetstesten ba vi om hjelp til å finne magisk vann til en skogsfe fremfor å spørre hvilken prøve som var vann. På denne måten fremkalte vi affektive responser hos barna, i stedet for analytiske, som i større grad avhenger av kognitive evner. I preferansetesten smakte barna på to konsentrasjoner av grunnsmakene søt og sur og en prøve vann, presentert i tre vannløsninger og tre geleer. Testmetoden rangering ved eliminering (ranking by elimination) ble brukt. I sensitivitetstesten smakte barna på tre konsentrasjoner av grunnsmakene søt og sur, presentert i fire vannløsninger, som de sammenliknet med vann. Testmetoden paret sammenlikning (paired comparison) ble brukt. 33 barn i alderen 2 til 5 år (M = 4.4, SD = 0.95, 17 gutter) deltok i studien. Barna ble inndelt etter betingelser for om de forstod testene, og resultatene viste at de forstod begge testprosedyrene, men overgangen fra søt til sur smak i sensitivitetstesten forvirret barna. En del barn ville ikke delta i testene, og det var som oftest 3-åringene. Når de deltok ga de like gode svar som 4- og 5-åringene. Resultatene tyder på at testene var engasjerende for barna, de forstår prosedyrene for både rangering ved eliminering og paret sammenlikning. I videre studier kan instrumentene lett tilpasses når det kommer til valg av grunnsmak, smakskonsentrasjoner i vann, og matvarer etter studienes formål

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2639