Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAYP 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Vår Problemstilling er hvordan legge til rette på Service og samferdsel for at elevene skal oppleve undervisningen som relevant og meningsfylt? Vi har hatt fokus på praktiske oppgaver og ungdomsbedrift, gjennomføring av faget prosjekt til fordypning, og forsøk med det nye faget praksisbrev. Prosjektet har hatt til hensikt ved praktisk tilrettelegging og yrkesretting å sette fokus på en relevant og meningsfull undervisning. I dette studiet er det brukt teori om aksjonsforskning, yrkespedagogikk, mesterlære, erfaringslæring og pedagogikk. Vi har i vårt prosjekt valgt å jobbe ut fra Hiim og Hippe, Schøn, Dreyfus og Dreyfus sitt syn på yrkeskunnskap. Vi har valgt aksjonsforskning som forskningstilnærming i vår oppgave. Vi har her skrevet om hva vi i utviklingsprosjekt legger i aksjonsforskning og hvilke rolle vi som aksjonsforskere har. Våre funn er at praktiske oppgaver, ungdomsbedrift og yrkesretting via Prosjekt til fordypning, med mye tid i bedrift, er viktig for å gjøre utdanningen i Service og samferdsel mer relevant og meningsfull. Det er viktig for elevene å se sammenhengen mellom teori og praktisk arbeid, og ikke minst at de er gjensidig avhengig av hverandre. Praksisbrevet har vi hatt forsøk med nå i to år og funnet at det er en god ordning for elever som er skoleleie

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/907