Plastflamper : en praktisk estetisk undersøkelse av plastflaskens formpotensialer

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag

Document type

Description

Master i formgiving, kunst og håndverk

Abstract

”Form kan fortelle en historie, gi opphav til en tankerekke som gjør at vi begynner å like det vi ser, ikke bare på grunn av utseendet, men via fortellingene som ligger bak” (Rybakken 2008:28). I denne masteroppgaven, Plastflamper med undertittel En praktisk estetisk undersøkelse av plastflaskens formpotensialer, er det hovedsakelig forming av eksisterende form som er studert. Jeg har søkt kunnskap gjennom disse utvalgte materialene ved å eksperimentere med materialets egenskaper. Det er spesielt upantbare plastflasker som har vært intressant å omforme til ornametiske lamper. Ved å forlenge livet til et materiale eller produkt som ikke kan pantes, kommer det refleksjoner om miljøivaretakelse. Disse refleksjonene fra et praktisk estetisk arbeid har gitt fylde i mitt perspektiv både som lærer og som kunsthåndverker. Ved egne utprøvinger lærer jeg om progresjon gjennom eget arbeid og om muligheter ved bearbeidelse av plast.
”Shapes can tell a story, give an origin of thoughts which makes us like what we see, not because of the appearance, but because of the stories within.” (Rybakken 2008:28) In this master thesis entitled: Plastflamps with subtitle A practical and aesthetical research of the plastic bottle’s shape potentials, the primary study is about shaping exsisting shapes. I have searched for knowledge within the medium of a particular material through experiment with the materials properties. It is particularly interesting to use non-returnable plastic bottles for making ornamental lamps. There are a lot of reflections about environmental compliance when we extend the life of a material or product. These reflections have given fullness in my perspective as a teacher and as a craftswoman. I learned about my own progression through the practical and aesthetical work, as well as the opportunities of working with plastic materials by several trials.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/922