Ph.d.-studenters bruk av e-bøker - En undersøkelse fra HiOA

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan ph.d.-kandidatene ved Høgskolen i Oslo og Akershus bruker e-bøker til å lese faglitteratur i sin studie- og forskningshverdag. E-bøker er en relativt ny informasjonsressurs for studenter og akademikere, og hensikten med denne oppgaven er å bidra til økt kunnskap om hvilke styrker og svakheter e-bøker har når de skal brukes til studier. Datamaterialet er samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse blant ph.d.-studentene. Resultatene viser at flertallet av respondentene har brukt e-bøker i studiesammenheng, men det er kun et fåtall som ofte bruker e-bøker. E-bøker brukes først og fremst til å lese korte tekstutdrag, og PC er den vanligst leseplattformen. E-boken har noen populære funksjoner, som søkbar tekst og rask tilgang, men flertallet av respondentene foretrekker å lese papirbøker fordi e-bøker ikke tilrettelegger godt nok for interaksjon med teksten.
The aim of this master’s thesis is to research how PhD students at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences use e-books for study and research purposes. The e-book is a relatively new information resource for students and academics, and the purpose of this study is to further develop the understanding of the e-book’s strengths and weaknesses in an academic setting. Data was collected from an online survey. The results indicate that the majority of the respondents sometimes use e-books for academic studies. E-books are primarily used for extracting short paragraphs of text, and they are mainly read from the computer screen. The e-book has some popular features like full-text searching and quick access. However, the majority of the respondents prefer reading printed books because e-books make interaction with the text more difficult.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2730