Persepsjon, ansvar og ro - en fenomenologisk utforsking av Tom Andersens samtalestil

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Denne masteroppgaven dreier seg om en familieterapeutisk tilnærming til andre mennesker med fokus på øyeblikkets fornemmelser. Innenfor de sosialfaglige og familieterapeutiske feltene er det en stadig interesse for manual- og evidensbaserte tilnærminger til familier man møter. Oppgaven beskriver ideer rundt hvordan en terapeut og familie kan skape en relasjon uten bruk av disse ytre samtaleverktøyene. Hvordan kan en terapeut motta den andres uttrykk? Hvilke refleksjoner kan bringe dem begge over til det neste øyeblikket? I oppgaven har jeg analysert deler av en transkribert forelesning hentet fra en konferanse i London i 2003. Forelesningen heter «Exploring Living, Bodily, Spontaneous, Responsive-Expression: The Chiasmic Structure of Social Life in a Post-Cartesian World», og foreleserne er professor i sosialpsykologi John Shotter og professor i sosialpsykologi og psykiater Tom Andersen. Det er Tom Andersens ord som analyseres. Etter første gjennomlesning av transkripsjonen, fant jeg tre analytiske begreper som også endte som hovedtittel i oppgaven; «Persepsjon, ansvar og ro». Ved bruk av kvalitativ, fenomenologisk analyse (Systematisk tekstkondensering), som dannet av Amadeo Giorgi og senere modifisert av Kirsti Malterud, har jeg skapt abstraherte, analytiske tekster basert på de tre begrepene. Disse forteller om ulike ideer og fornemmelser en terapeut kan ha i møtet med den andre inne i det terapeutiske rommet. De analytiske tekstene ble deretter belyst av ulike fenomenologiske, psykoterapeutiske og etiske teorier. Etter en fortolkende lesing av det analytiske materialet fant jeg tekstenes fellestrekk, og dannet to nye begreper som begge identifiserer terapeutiske ferdigheter. Disse kalte jeg «Usynlig virksomhet» og «Virksom usynlighet». De forteller, på hvert sitt vis, om elementer ved terapeutens stil som kan legge til rette for en meningsfull relasjon mellom terapeuten og den andre.
This master thesis is about how a family therapist can practise therapeutically with a focus on the present moment. The familytherapist has left behind plans, manuals and evidencebased methods, and she is not bringing along any other familytherapytools or -techniques. With what focus can the therapist enter the room? How can she meet the other person’s expressions? What reflections can bring them on to the next moment? My analysing material is a transcription of a lecture held by professor Tom Andersen and professor John Shotter in London 2003, with the title «Exploring Living, Bodily, Spontaneous, Responsive-Expression: The Chiasmic Structure of Social Life in a Post-Cartesian World». I have analysed the words of Tom Andersen with a qualitative, phenomenological analysing method made by Amadeo Giorgi and modified by Kirsti Malterud; Systematic Text Condensation. After the first reading of the transcription, I created three analytical terms; «Perception, responsibility and calmness», which also is the main title of this thesis. The systematic text condensation gave the possibility to make analytical texts, which I thereafter discussed with different phenomenological, psychotherapeutic and ethical theoretical approaches. With use of theory, the analytical texts and a hermeneutical approach, I ended up finding two new understandings, which are to be called my main findings. I named them «Invisible Effectiveness» and «Effective Invisibility». In different ways these expressions give some ideas on how to be in a therapeutic relation, hopefully being both respectful to and useful for the other person.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3408