Performance of Option Trading Strategies: Evidence for Individual Stocks and the OBX During 2005-2015

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Oslo and Akershus University College

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

In this paper, we examine risk and return characteristics of some of the more popular option trading strategies such as: Covered calls, Covered combinations, Protective puts, Straddles, Strangles and Butterfly spreads. Long stocks are included as a benchmark. We contribute to a growing part of the literature that examines in detail risk and return characteristics of well-known trading strategies; see Eckbo and Ødegård (2015). We also contribute to Hemler and Miller (2015) by investigating a different market and a different time period. Our sample includes the largest stocks on the OSE together with the corresponding options. As implied volatility has been highlighted in prior literature as an important aspect of trading options, we have included this as a signal for a trading rule used for the last 3 of the said strategies. The results are presented in terms of risk-adjusted performance measures, namely: Sharpe ratio, Jensen’s alpha and Information ratio. We find that the Covered call is the only strategy the generally outperform the long stock strategy, which in turn outperform the rest of the 5 strategies, and that implied volatility fails to signal the strategies into outperforming the others.
Denne oppgaven evaluerer prestasjonen til noen av de mer populære opsjonsstrategiene ved hjelp av risikojustert avkastning. Nærmere bestemt - Covered calls, Covered combinations, Protective puts, Straddles, Strangles og Butterfly spreads. “Kjøp og hold” av aksjer er inkludert som en referanseportefølje. Vi bidrar til en voksende del av litteraturen som undersøker risikojustert avkastning av kjente handelsstrategier, se Eckbo og Ødegård (2015). Vi bidrar også til Hemler og Miller (2015) sitt arbeid, ved å undersøke et nytt marked og en ny tidsperiode. Vårt utvalg inkluderer aksjer for de største selskapene på Oslo Børs sammen med tilhørende opsjoner. Siden implisitt volatilitet i tidligere litteratur har blitt fremhevet som et viktig aspekt ved handel av opsjoner, har vi inkludert dette som et signal for en handelsregel til 3 av de nevnte strategiene. Resultatene presenteres i empiriske suksessmål, henholdsvis: Sharpe-raten, Jensen’s alpha og informasjons-raten. I vår utredning finner vi at Covered call er den eneste strategien som gjør det bedre enn referanseporteføljen. Referanseporteføljen gjør det derfor bedre enn de resterende 5 strategiene. Handelssignalet som inkluderer implisitt volatilitet feiler i å signalisere strategiene til å overgå de andre.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5561