"Pensjon? Hvafforno?" Kunnskap og informasjonsbehov om pensjon.

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Søkelys på arbeidslivet;32(3)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Gjennom pensjonsreformen (2009) ble noe av ansvaret og risikoen forbundet med pensjon flyttet over på innbyggerne, noe som nødvendiggjør at enkeltpersoner klarer å tilegne seg relevant informasjon. Denne artikkelen analyserer hvordan kunnskapsnivå henger sammen med informasjonsbehov og bruk av ulike informasjonskilder i en diskusjon av reformens sosiale bærekraft og fordelingsprofil. De sammenhengene vi finner mellom økonomisk situasjon og selvrapportert kunnskapsnivå på den ene siden, og opplevd informasjonsbehov, faktisk informasjonsinnhenting og opplevd nytte av generiske kilder på den andre, tyder på at reformen ikke er utjevnende, men snarere polariserende. Datagrunnlaget er fra en representativ spørreundersøkelse gjennomført i 2012

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3174