Pedagogikk og elevkunnskap - det nye lærereutdanningsfaget?

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Akademika

Document type

Abstract

Høsten 2010 startet implementeringen av en differensiert lærerutdanning, Grunnskolelærerutdanninger, G10. De nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene(G10) krever at det nye faget pedagogikk og elevkunnskap skal ha en integrerende funksjon og bidra til profesjonsorientering. Vårt prosjekt er knyttet til implementering av G10 ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), nærmere bestemt 5-10-utdanningen. Prosjektet søker å utvikle en lærerutdannings-didaktikk både i teori- og praksisdelen av utdanningen. Parallelt med implementeringen av utdanningsprogram har vi undersøkt studentenes læringserfaringer med hensyn til framtidige profesjonsoppgaver og utvikling av egen læreridentitet. Studentene erfarer at obligatoriske arbeidskrav bidrar til et integrert forhold mellom teori- og praksisdel av utdanningen som del av profesjonskvalifiseringen. Vi argumenterer for at flerfaglig samarbeid, der praksisopplæring er en integrert del, er en forutsetning for å motvirke fragmenteringen av de ulike utdanningskomponentene.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1696