Osteoporose : forebygging og risikofaktorer: Har siste års sykepleierstudenter kunnskap om risikofaktorene for osteoporose og om hvordan primær osteoporose kan forebygges?

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Forebygging av osteoporose og osteoporotiske brudd skal prioriteres høyt i helsetjenesten og kunnskaper om risikofaktorer for osteoporose og dens konsekvenser skal økes i befolkningen. For å nå disse målene er det viktig at temaet osteoporose tas med i undervisningen på høgskoler og universiteter på lik linje med andre helseproblemer. Sykepleierutdanningen skal blant annet forberede studentene til å ta aktivt del i forebyggende og helsefremmende arbeid. Etter endt utdanning skal de stå for informasjon og undervisning til pasienter og pårørende. Det er derfor viktig at de har tilstrekkelig kunnskap om osteoporose. Hensikten med studien er å kartlegge studentenes kunnskaper i det de tar fatt på sin yrkesaktive karriere. Sykepleierstudentenes resultater sammenlignes med ernærings-studentenes kunnskaper for å se om det er noen forskjeller. Studien er en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse der siste års sykepleierstudenter fra en høgskole på Østlandet ble valgt ut til å delta i en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet som ble brukt var prestrukturert og hadde 21 spørsmål om osteoporose. Spørsmålene var inndelt i tre kategorier: Generell kunnskap om osteoporose, kunnskap om forebygging av osteoporose og kunnskap om patofysiologiske forhold. For å kunne sammenligne sykepleierstudentenes kunnskaper med andre bachelor studenters kunnskap, ble ernæringsstudenter valgt ut til å delta. Sykepleiernes (n = 47) totalscore på de 21 spørsmålene varierte fra 8 til 17. Gjennomsnittlig score var 13,2 med standardavik på 1,98. Ernæringsstudentenes (n=13) totalscore på alle spørsmålene varierte fra 15 til 19. Gjennomsnittlig score var 15,6 med standardavvik 1,44. Ernæringsstudentene scoret høyt på spørsmålene om daglig anbefalt kalsiuminntak og vitamin D. (P < 0,001). På spørsmålet om risikofaktorer som ikke øker sjansen for å utvikle osteoporose var det også signifikant forskjell mellom utvalgene (P < 0,05). 81% av sykepleierne viste at prednisolon er en medisin som øker risikoen for å utvikle osteoporose, mens bare 5 av 13 ernæringsstudenter svarte riktig (P < 0,05). Studien har vist at sykepleierstudentene har begrenset kunnskap om osteoporose og at ernæringsstudentene har mer kunnskap innenfor de fleste spørsmålsområdene.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/726