Organisering av faget Prosjekt til fordypning

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAYP;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette delprosjektet av studiet master i yrkespedagogikk, startet med bakgrunn i gjennomføringen av faget Prosjekt Til Fordypning(PF) for Videregående Kurs 1(VG1) ved Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) avdelingen på egen skole. Dette faget kom inn i den videregående skolen i forbindelse med reformen Kunnskapsløftet som ble iverksatt i 2006. Formålet med faget PF på VG1 nivå, er at det skal gi elevene en mulighet til å fordype seg i de yrkene de selv tror at er aktuelle for dem. Dette skal da bidra til at elevene gjør bevisste valg av videregående utdanning og frem til et yrke, og det vil da virke preventivt på feilvalg av VG2 kurs og bortvalg av videregående utdanning.Vi har hatt en ordning for faget PF ved vår skole, hvor de elevene som ikke har hospitert i bedrift har hatt noe forefallende vedlikehold på skolens utstyr, eller teoretisk arbeid med læreplanmål for VG3. Dette er ikke en ordning hverken elever eller lærere har vært tilfreds med, så jeg ønsker å bruke denne oppgaven til å gjøre en forskning i sammen med bedrifter, elever og kolleger mot en organisering av faget PF som både elever og bedrifter er profitert med. Dette er også dekkende for kravene til oppgaver som er relatert til studiet Master i Yrkespedagogikk, da det skal forskes på: 1. individnivå – her ved elever, 2. organisatorisk nivå – her ved skolen og 3. samfunnsnivå – her ved bedrifter i nærmiljøet

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2125