Opplæring i forebygging og mestring av aggresjon - en nødvendighet i arbeid med utsatte barn og unge

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Norges barnevern;89(4)

Publisher

Norsk barnevernsamband

Document type

Abstract

Ansatte i institusjoner for barn og ungdommer arbeider i en hverdag der aggresjon og vold er tilstede, enten som mulighet eller som realitet. De har behov for kunnskap om disse utfordringene og ferdigheter i hvordan de skal håndtere dem. Faglitteratur og forskning om barn/ungdom og vold konsentrerer seg ofte om årsaker til volden og dens skadevirkninger og om behandling for å redusere voldsutøvelse. Daglig miljøarbeid med å forebygge og mestre volden og de følelsene som utløser den, er i mindre grad beskrevet. Artikkelen beskriver gjennomføring av et kursopplegg for slikt arbeid, og det faglige grunnlaget for kurset gjennomgås

Keywords

Version

Postprint version of published article. Original available at URL http://www.idunn.no/ts/tnb/2012/04

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1465