Opp og stå! Konkurranse som metode for å få ansatte til å arbeide stående

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;44(1)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

For å få folk til å være mer aktive trengs tiltak som påvirker adferd i riktig retning. Kontorer er arbeidsplasser med mye stillesitting, men de tillater økt aktivitet. Ved å utnytte kunnskap om grunnleggende og høyere ordens adferdsprinsipper kan uheldige repetitive adferdsmønstre endres. Vi studerte effekten av en konkurranse på gjennomsnittstiden de ansatte i tre bedrifter tilbragte stående ved pulten. Intervensjonen besto av informasjon fra en fysioterapeut, et digitalt konkurranseprogram, og en ståplate (Active Stand). Vi fant at gjennomsnittlig ståtid økte gjennom intervensjonen, og ved post-test var det fortsatt effekt av tiltaket. Vi drøfter funnene i et adferdsanalytisk perspektiv

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5128