Ønsker om jobb og utdanning blant medlemmer av et klubbhus for personer med psykisk sykdom

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

En stor andel personer med psykiske lidelser er uten arbeid, og fontenehusene, som er klubbhus for mennesker med psykiske plager, ønsker å bidra til at medlemmene kommer i arbeid. Hensikten med studien var å undersøke andelen personer blant klubbhusmedlemmer som var uten arbeid, andelen uten arbeid som ønsket arbeid, og faktorer som var assosiert med et ønske om arbeid. 94 medlemmer deltok i undersøkelsen, hvorav 79,8 prosent var uten arbeid. Av de uten arbeid ønsket 57,8 prosent å komme i arbeid. Høyere alder var assosiert med lavere sannsynlighet for å ønske arbeid. Det er et gap mellom den lave andelen i arbeid og den høye andelen som ønsker arbeid blant klubbhusmedlemmer.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6629