Omfanget av skjult arbeid øker; Hvilke konsekvenser medfører dette, og hvordan kan de reduseres?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Den foreliggende studien undersøkte sammenhengen mellom skjult arbeid og turnoverintensjon. Det ble diskutert om det digitale skiftet dagens samfunn gjennomgår medfører økt mengde skjult arbeid. I tillegg ble det undersøkt om medierende moderasjon påvirker sammenhengen, med henholdsvis jobbfrihet som moderator og indre motivasjon som mediator. Studiens forskning er hovedsakelig et bidrag til to innflytelsesrike teorier – sosial bytteteori og selvbestemmelsesteorien. Studien blant 4 518 medlemmer av Finansforbundet i Norge viste at sammenhengen mellom skjult arbeid og turnoverintensjon modereres av jobbfrihet. Ifølge studien viser det seg at jobbfrihet både kan øke indre motivasjon og redusere turnoverintensjon. Disse funnene antyder at det er fordelaktig å legge til rette for tilstrekkelig grad av jobbfrihet på arbeidsplassen. Dermed er det ønskelig for arbeidsgivere å ha ansatte som føler at de har muligheten til å påvirke sin egen arbeidshverdag.
This study investigated the interplay between extra role behavior and turnover intention. It is discussed whether the technological change in today’s society will increase the amount of extra role behavior. In addition, the relationship is investigated for mediated moderation, respectively with job control as a moderator and intrinsic motivation as a mediator. The research in this study is mainly a contribution to two influential theories – social exchange theory and self-determination theory. The study among 4 518 members of Finansforbundet in Norway showed that the relationship between extra role behavior and turnover intention were moderated by job control. According to this study job control can both increase intrinsic motivation and reduce turnover intention. These findings suggest that it is beneficial to facilitate sufficient job control in the working environment. Thus, it is desirable for employers to have employees who feel that they have the opportunity to influence their own work schedule.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7650