Omega-3 index og friske individer - en randomisert kontrollert studie

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Studier viser at omega-3 fettsyrene EPA (eikosapentaensyre) og DHA (dokosaheksaensyre) kan gi en helsemessig gevinst ved å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. For å redusere denne risikoen anbefales det et inntak av DHA og EPA på minimum 250 mg per dag for voksne. Omega-3 index er blitt foreslått som en risikomarkør for hjerte- og karsykdommer og den er definert som summen av EPA og DHA i røde blodceller, i prosent av totale fettsyrer. Omega-3 index ?8% er assosiert med størst beskyttelse og >4% med lavest beskyttelse for hjerte- og karsykdommer. Formål: Studere nivået av omega-3 index hos en gruppe unge friske individer, og undersøke effekten av intervensjon med 1,5 gram EPA og DHA i form av kapsler gitt i syv uker. I tillegg, studere sammenhengen mellom omega-3 index og i)de foreslåtte risikosonene, ii) kost og iii) effekt på serum lipider. Utvalg og Metode: 37 friske unge kvinner og menn ble inkludert i denne dobbeltblindede kliniske kontrollerte studien. Etter fire uker washout-periode ble deltagerne randomisert til å innta kapsler med enten 1,5 gram EPA og DHA eller kontrollolje (solsikkeolje) daglig i totalt syv uker. Omega-3 index ble målt ved tre visitter. Resultater: Ved studiestart hadde deltakerne en gjennomsnittlig omega-3 index på 5,4% (SD 1,4), og 8% hadde omega-3 index ?8%. Etter syv uker intervensjon hadde omega-3 index økt statistisk signifikant i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen, henholdsvis 7,6% (SD 1,1) vs 5,1% (SD 0,6) (P >0,001). 58% av deltagerne i intervensjonsgruppen hadde da en omega-3 index ?8%. Vi finner at fiskepålegg i størst grad påvirker omega-3 index nivået. Ingen endring i serum lipider ble observert i denne studien. Konklusjon: Denne studien viser at få deltagere hadde et ønskelig nivå av omega-3 index ?8%. 1,5 gram EPA og DHA daglig økte omega-3 index statistisk signifikant, men syv uker intervensjon var ikke tilstrekkelig for å oppnå et gjennomsnitt ?8%.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/749