Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Begrepet naming har ulik betydning innen ulike deler av den atferdsanalytiske litteraturen. Når samme begrep brukes for ulike atferdsfenomen kan det lett oppstå misforståelser. I denne artikkelen identifiserer vi hvordan begrepet naming har blitt brukt på flere ulike måter i atferdsanalytisk litteratur på derivert respondering og symbolsk atferd. Vi viser til studier som har blitt innen de to sentrale forskningstradisjonene og gir eksempeler på misforståelser som lett kan oppstå som resultat av at samme begrep brukes i flere forskjellige betydninger.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2584