Oljefondet - i solidaritet med fremtidige generasjoner

Author(s)

Publication date

2018-12-06

Series/Report no

Nytt Norsk Tidsskrift;Nr. 03-04 / 2018 (Volum 35)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Norske myndigheter beskriver Oljefondet som sparing til fremtidige generasjoner. Dette er problematisk. Uttrykket er en variant av et begrep om ‘solidaritet med fremtidige generasjoner’. I Norge blir dette brukt til å legitimere en politikk som trenger en kritisk gransking. Myndighetene bygger på nasjonalformuemodellen, som regner om alle verdier til pengeverdi. Slik avskjærer de en politisk debatt hvor vi kunne behandle olje og gass som naturressurser med egenverdi. Dette begrenser fremtidige generasjoners handlefrihet, som er en viktig dimensjon ved solidaritet.
The Norwegian authorities’ description of the Petroleum Fund as savings for future generations is problematic. The term is one variant of the political concept of ‘solidarity with future generations’, and is in Norway used to legitimize a controversial policy. The authorities apply the national wealth model, which converts all forms of value into a monetary equivalent. Thus, the model forms a part of a political process in which we understand oil and gas as natural resources with intrinsic value. This limits the freedom of action for future generations.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6720