Oksytocinstimulering i fødsel og neonatalt fødselsutfall: Ein kohortstudie av lågrisiko førstegongsfødande kvinner med spontan fødselstart

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAJO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Problemstilling: Er det samanheng mellom oksytocinstimulering i fødsel hos lågrisiko førstegongsfødande kvinner og neonatalt fødselsutfall? Metode: Ein prospektiv kohortstudie basert på 465 lågrisiko førstegongsfødande. Resultat: Av alle deltagarane fekk 234 (50,3 %) oksytocinstimulering i fødsel. Ujusterte analyser viser signifikant samanheng mellom oksytocinstimulering og overflytting til nyfødd intensiv innan 2 timar (OR 1,96: 95 % KI 1,02-3,78 ). Analyser justert for potensielle konfunderande faktorar viser ingen statistisk signifikant samanheng mellom ristimulering med oksytocin og neonatalt fødselsutfall. Konklusjon: Hos lågrisiko førstegongsfødande kvinner er det i dei justerte analysane ingen signifikant samanheng mellom oksytocinstimulering og uheldig neonatalt fødselsutfall. Talet på uheldige utfall er få og ein kan difor ikkje trekke konklusjonar som kan generaliserast til praksis. Det er behov for vidare forsking. Nøkkelord: Oksytocinstimulering, Neonatalt fødselsutfall, Apgarskår, Metabolsk acidose, Overflytting til Nyfødd intensiv, Langsam framgang.
Aim: To investigate neonatal outcome in relation to the use of oxytocin in labor. Research question: Is there a correlation between augmentation with oxytocin in labor and birth for low-risk nulliparous women, and neonatal outcome? Methods: A prospective cohort of 465 low-risk nulliparous women. Results: Of all participants, 234 (50.3 %) were augmented with oxytocin. Crude analysis showed a significant association between oxytocin augmentation and transfer to the neonatal intensive care unit within 2 hours (OR 1.96: 95 % KI 1.02-3.78 ). Analysis adjusted for possible confounders showed no significant association between the use oxytocin and neonatal outcome. Conclusion: Adjusted analysis shows no statistical significant association between oxytocin augmentation and adverse neonatal outcome. However, the study is underpowered to detect any association between the use of oxytocin and neonatal outcome. Further research is needed. Keywords: Oxytocin augmentation, Neonatal outcome, Apgar score, Metabolic acidosis, Transfer to neonatal intensive care unit, Dystocia.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5471