Oksidasjonsnivå i marine omega-3 produkter tilgjengelig for norske forbrukere

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Marine omega-3 (n-3) oljer inneholder de høyt flerumettede fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA). EPA- og DHA-konsentrasjon gjør en olje utsatt for oksidasjon. Høsten 2009 ble 113 marine n-3 produkter analysert for innhold av primære og sekundære oksidasjonsprodukter, angitt som peroksidverdi (PV) og anisidinverdi (AV), samt beregning av total oksidasjonsverdi (TOTOX-verdi). Resultater er presentert for 56 n-3 produkter. Konsentrasjonen av EPA og DHA ble i tillegg analysert i samtlige n-3 produkter. Femtisju produkter ble ekskludert fordi tilsetningsstoffer i produktene interfererte med mÃ¥lemetodene. Resultatene fra denne studien viser at 28 av 56 n-3 produkter hadde PV over den europeiske farmakopøgrenseverdi og 52 av 56 hadde PV over grenseverdien gitt av Global Organization for EPA and DHA omega-3s (GOED). Ett produkt hadde AV over europeisk farmakopøgrenseverdi og to produkter hadde AV over GOEDs grenseverdi. Sju n-3 produkter hadde TOTOX-verdi over beregnet farmakopøgrenseverdi og 33 hadde over GOEDs grenseverdi. Cirka halvparten av de oppkonsentrerte fiskeoljene og seloljene, samt sju av åtte fiskeoljer med opprinnelse i Sør-Amerika/Nord-Afrika, hadde PV over farmakopøens grenseverdi, mens samtlige haileveroljer og fire av fem nordeuropeiske fiskeoljer var innenfor farmakopøens grenseverdi. Økende oksidasjonsnivå korrelerte med økende konsentrasjon av EPA og DHA. Det var ingen forskjell i oksidasjonsnivå mellom innkapslede og flytende n-3 produkter

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/712