Offshoring av arbeidskraft i Unit4 - Hvordan opplever de ansatte hos Unit4 R&D offshoringsprosessen til lavkostland?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne oppgaven har jeg undersøkt programvarehuset Unit4 R&D og hvordan de ansatte har opplevd offshoringsprosessen, altså flytting av arbeidsoppgaver til utlandet. For å besvare problemstillingen har jeg benyttet en kvalitativ metode, nærmere bestemt individuelle intervjuer. Undersøkelsen viste at det er flere faktorer som spiller inn på ansattes opplevelse av denne prosessen. Ansatte i kjerneposisjoner, altså ansatte med høy kompetanse og betydning for virksomheten, opplever endringen annerledes enn ansatte i mer perifere posisjoner. Videre fant jeg ikke klart støtte for det såkalte overlevendessyndromet (Appelbaum, Delage, Labib & Gault, 1997), altså negative følelser og holdninger til ansatte som blir igjen etter nedbemanninger. Dette på tross av at bedriften ikke benyttet ”beste praksis” eller ”timing” som har vist å motvirke overlevelsessyndromet (Baruch & Hind, 2000).
In this thesis I investigated the software house Unit4 R&D and how employees experienced the ongoing offshoringprosess, i.e. the relocation of jobs abroad. I used a qualitative method, specifically individual interviews. The survey showed that there are several factors at play in employees' perception of this process. Employees of core positions, i.e. employees with high skills and importance to the business, experience change differently than employees in more peripheral positions. Furthermore, I did not find clear support for the so-called survivor syndrome (Appelbaum et al., 1997), ie negative emotions and attitudes to employees who remain after downsizing. This was despite the fact that the company did not use "best practice" or "timing" that has been shown to counteract the survivor syndrome (Baruch & Hind, 2000).

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2828