Nudge for bedre samfunnshelse

  • Jacobsen_Hanne_MALK5000_2016.pdf (1M)

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MALKS;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Nudgeteorien blir stadig mer utbredt. Med prinsipper fra både atferdsanalysen og atferdsøkonomien, belyses det hvordan valgsituasjoner kan påvirkes ved kontekstuelle endringer. Nudging beskrives som påvirkning i valgøyeblikket, med intensjoner om å gjøre liv bedre. Artikkel 1 gir en introduksjon av nudgeteorien, og tar for seg hvordan nudger påvirker valgatferd i samfunnet. Artikkelen drøfter hvordan nudging både brukes og kan brukes for å bidra til bedre samfunnshelse, og diskuterer de etiske implikasjoner som knyttes til teorien. Artikkel 2 omhandler en eksperimentell feltstudie, hvor det undersøkes om nudging kan øke enkeltbidrag til fellesansvar i samfunnet. Et bilde av ”observerende øyne” ble hengt opp i gruppetimesaler på treningssentre i Oslo. Formålet med studien var å se om ”observerende øyne” påvirket hvor mange som vasket treningsapparater etter bruk. Resultatene fra studien baseres på totalt 254 individuelle valgsituasjoner, observert ved ni observasjonsforløp. Resultatene viser en økning av antall medlemmer som vasket treningsapparater etter bruk når ”observerende øyne” var innført, sammenlignet med observasjoner uten innførte tiltak. Studien viser at nudgeteorien kan være et viktig bidrag for å forstå hvordan valgsituasjoner formes og endres

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3326