Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: et pedagogisk virkemiddel

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

De grunnleggende begrepene, termene, operasjonene eller måtene å arrangere miljøbetingelsene på, fremstilles i den atferdsanalytiske litteraturen med ulike forkortelser eller notasjoner. Notasjon med bokstaver og symboler er vanlig i naturvitenskapene - som atferdsanalyse tilhører. Hensikten med systematisk notasjon er å fremstille variabler, operasjoner og prosesser på en effektiv og entydig måte. Notasjonen i atferdsanalyse kan benyttes som ett av flere pedagogisk virkemiddel for å forklare tre-, fire- og femtermskontingensene og operasjonene. Notasjonssystemet vi presenterer baserer seg på et system av Mechner som i noen grad har vært benyttet i litteraturen. Vi har utviklet og utvidet notasjonssystemet med henblikk på å forklare operasjoner som negativ forsterkning, negativ straff, ekstinksjon og andre operasjoner som ofte blir misforstått. Det er ønskelig med en empirisk testing av notasjonssystemet for å avgjøre om notasjon fører til mer effektiv opplæring i atferdsanalyse

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/933