Norske elektroelever i Tyskland - personlig vekst og motivasjon: En kvantativ studie av internasjonalt samarbeid mellom Askøy videregående skole og Andreas Gordon Schole for Vg2 elektroelever

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Tysklandsklassen er en klasse med utvalgte elever som tar deler av Vg2 Elektro i Tyskland. Vi har hatt gode resultater over mange år og opplever lite fravær på elevene. Bedriftene i Norge har stor interesse for å ansette dem som lærlinger, og elever som skal videre på skole jobber raskere, og er mer pliktoppfyllende og motiverte for å lære Jeg har valgt å bruke en spørreundersøkelse der alle elevene som har vært i Tyskland er respondenter. Undersøkelsen er en strukturert utspørring med faste spørsmål og faste svaralternativer, i tillegg er det noen åpne spørsmål. Problemstillingen min er: Hva er med på å gi elever på elektrofag som gjennomfører Vg2 i Tyskland, personlig vekst og utvikling? Jeg har sett på hva som har vært avgjørende for at de valgte å reise sammen med trivsel og motivasjon. Jeg har brukt Hans-Georg Gadamers og John Deweys erfaringsbegrep, i tillegg har jeg støttet meg til elevundersøkelsen der resultatene i noen av kategoriene er sammenlignbare. Elevene er mer fornøyd med undervisningen i Norge enn i Tyskland. De trives litt bedre enn i en gjennomsnittlig norsk Vg2- klasse og det som har opprettholdt motivasjonen mest var samholdet i gruppen og det å bli mere selvstendig. Erfaringer er mange, og resultatene viser at det er noe ulikt mellom elevene. På skolen opplever de en mer disiplinær klasseledelse og møter elever som er mer motivert enn det de er vant med fra Norge. Det er en annen måte å lære på og de som klarer å ta del i den læringen, får en mestringsfølelse som de tar med seg videre i livet. Ansvaret for læringen er mer opp til elevene, og de som tilpasser seg, har størst mulighet for å lykkes. Ved siden av skole og dagligliv får de også en mulighet til å utforske bylivet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5387