Norsk kjendisjournalistikk på nett

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk medietidsskrift;21(02)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Kjendisjournalistikken har inntatt nyhetsmediene for lengst, og særlig i tabloidpressens nettaviser vies det mye plass til slikt stoff. Denne artikkelen ser på hvordan kjendisjournalistikken i de to norske nettavisene VG Nett og Dagbladet. no har endret seg fra 2005 til 2014. Endringene i journalistikken sees i sammenheng med flere strukturelle endringer den norske mediebransjen har gjennomgått i løpet av det siste tiåret: Finanskrisen som førte til at inntektene hos mediebedriftene stupte, etableringen av sosiale medier, økt globalisering og nye medieplattformer.

Keywords

Version

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for non-commercial use, provided the original author and source are credited.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3284