Nettbrett i kunst og håndverk - Muligheter og utfordringer

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Masteroppgavens overordnede tema er digital kompetanse i skapende kontekst med nettbrett. Masteroppgaven befinner seg i spenningsfeltet mellom det praktisk-estetiske og det teoretiske. Oppgavens perspektiver knytter relasjoner mellom kunnskap, digital kompetanse og kompetanseheving i møte med kunst og håndverksfagets egenart i forhold til oppgavens problemstilling. Masteroppgaven undersøker nettbrettets skapende potensial i kunst og håndverk og spørsmål knyttet til handlingsrommet for kompetanseheving hos kunst og håndverkslærere i møte med ny teknologi. Målet er å utvide forståelseshorisonten for eksisterende praksis. Masteroppgaven benytter flere metoder for å undersøke problemstillingen. Intervju av en kunst og håndverkslærer som underviser ved en digital foregangsskole, kartlegging/undersøkelse ulike kunnskapsleverandører, og undersøkelse av nettbrettets skapende potensiale i egen praktisk-estetisk undersøkelse. Masteroppgavens praktiskestetiske undersøkelse i form av tekst skal fungere som en artikulert presentasjon av en skapende prosess med digitale verktøy.
This master’s thesis overall theme is digital competence (literacy) in a creative context. The thesis bridges a practice-led and a theoretical approach to the research question. The main perspectives of the thesis builds relations between knowledge, digital competence, upgrading of skills and proficiency in relation to arts and crafts education and the research question. The thesis examines the creative potential of tablets in the arts and crafts subject and questions related to a teacher’s possibilities for updating of skills and competence with new technology. The aim is to advance knowledge that will lead to a new understanding about practice. Several methods are used to examine the master thesis´ research questions. An arts and crafts teacher who has included tablets in her educational practice is interviewed, resources where teachers in arts and crafts can update their skills are examined alongside a personal investigation of creative processes with a tablet. This part of the thesis is meant to be an articulated presentation of the creative process.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2659