Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter

Author(s)

Publication date

2009

Series/Report no

FORMakademisk; 2(2)

Publisher

FORMakademisk

Document type

Abstract

Basisutstillingen Kunst 1 ved Nasjonalgalleriet i 2005 var i stor grad en tematisk ordnet utstilling og ikke kronologisk ordnet, som tidligere. Dette utløste mye debatt i media. Artikkelen presenterer noen resonnement som kan bidra til å forstå bakgrunnen for konflikten. Debattantenes måte å argumentere på og hva argumentene impliserer av ulike historiesyn blir belyst. Det blir brukt et analytisk skille mellom sentrifugal og sentripetal lesning av kunst. Dette leder til at det avslutningsvis identifiseres en viss interdiskursivitet mellom den klassiske og moderne kunst – forstått som at den eldre kunsten behandles som samtidig.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/418