“Når virkeligheten invaderer teatret”

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Den tyske teaterteoretikeren Erika Fischer-Lichte (2008a, 2008b) mener det alltid vil være en kommunikasjon mellom sal og scene, og at den kan beskrives som en feedback-sløyfe der de to partene har en gjensidig påvirkning på hverandre. I denne oppgaven kommer jeg til å ta for meg tre forestillinger og se etter punkter der denne feedback-sløyfen ikke bare er med å påvirke situasjonen og spillet, men hvor den spiller en så stor rolle at skillet mellom sal og scene plutselig ikke er like klart, og rollene aktør og tilskuer ikke blir like definert. I tillegg kommer jeg til å se hvordan dette kan gjøre at også skillet mellom fiksjon og virkelighet kan bli utydelig og hvordan dette spiller inn på den helhetlige opplevelsen. Slik får jeg en tredelt problemstilling. Gjennom en analyse av tre forestillinger som representerer et utvalg forestillinger fra Oslo høsten 2013 stiller jeg følgende tre spørsmål: 2 1. På hvilke måter kan tilskueren oppleve en feedback-sløyfe der skillet mellom sal og scene blir utydelig? 2. På hvilke måter kan dette gjøre at skillet mellom fiksjon og virkelighet blir utydelig? 3. Hvordan spiller dette inn på den helhetlige opplevelsen? Denne problemstillingen kommer til å gå gjennom hele oppgaven, først i hver av de tre analysene, og til slutt i den samlede analysen. Disse ulike spørsmålene går selvfølgelig i hverandre i en teateropplevelse. Den teoretiske inndelingen er gjort for å kunne diskutere ulike aspekter og holde orden på disse.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2110