Nærvær og hverdagsobjekter: Øyeblikkene som forlenger objektenes levetid

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAPD;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Denne masteroppgaven er utarbeidet som en del av mastergradstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), avdeling for produktdesign, våren 2014. Oppgaven omhandler prosessen med å utvikle tre produktserier, presentasjon, messestand og visuell identitet til prosjektet som selvstendig designer ved Salone Satellite. Hverdagsobjektene som inngår i oppgaven er utviklet med tanke på å gi en opplevelse av nærvær og tilstedeværelse. Tanken er at opplevelsen av nærvær skal gjøre brukerne sterkere emosjonelt knyttet til produktene for å forlenge deres levetid og gjøre de mer bærekraftige. Oppgavens tittel “Nærvær og hverdagsobjekter” Problemstilling ”Hvordan utvikle produkter som skaper en opplevelse av nærvær og tilstedeværelse for å bidra til relasjoner mellom bruker og produkt?” Metode og teori Prosjektet har et grunnleggende estetisk fokus. Utvikling av produktene er gjort med utgangspunkt i modeller for idéutvikling, etablering av visuelle metaforer og fysisk produktutvikling med en “hands-on” tilnærming. Undersøkelser relatert til oppgaven er gjort på grunnlag av formidling av produkt ved messe og i medier. Det har vært gjort observasjoner og dialog med besøkende under presentasjon av produkter ved Greenhouse ved Stockholm Furniture Fair og Salone Satellite ved møbelmessa i Milano, samt innhentet og analysert av respons fra ulike medier. Teoretisk bakgrunn i oppgaven er basert på samtale med fagpersoner, samt innhenting av fagliglitteratur relatert til mindfullness, emosjonell design, estisk teori og metoder for idéutvikling. Verdikriterier gitt til produktene • Etablering av visuelle metaforer • Innby til oppmerksomt nærvær – gjøre brukerne tilstede i seg selv og omgivelsene • Innby til refleksjon i det øyeblikket man interagerer med produktet • Relasjonsskapende • En stille interaksjon og tydelighet • Taktilitet og sanselighet • Tydelig bruk av silhuetter og skulpturell verdi • Farge brukt som verdi Konklusjon I oppgaven har jeg utviklet og fremstilt tre produkter som prototyper samt presentert dem for potensielle brukere på ulike måter. Jeg ville utforske hvordan man kan utvikle produkter som skaper en opplevelse av nærvær og tilstedeværelse for å bidra til relasjoner mellom bruker og produkt. Produktene jeg har utviklet i oppgaven bidrar til det i større og mindre grad. Hvis man lykkes i å utvikle små objekter, som stimulerer til oppmerksomt nærvær og som er utviklet på etablerte visuelle metaforer, tror jeg at man kan skape bærekraftige produkter. Av de tre produktene jeg har utviklet i denne oppgaven er det Aura som best oppfyller problemstillingen i oppgaven min.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2066