Multimodal Funksjonell Kartlegging: En kontekstuell tilnærming til analyse og behandling av utfordrende atferd

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;41(1)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming forstås og behandles ofte med utgangspunkt i enten et atferdsanalytisk/miljøterapeutisk eller nevrobiologisk/psykiatrisk perspektiv. Selv om begge perspektiver er veletablerte og kan føre til effektive tiltak fører behandlingen allikevel ikke alltid frem. Dette kan skyldes at man ikke har tatt hensyn til alle faktorer som kan påvirke atferdens forekomst. En multimodal kontekstuell tilnærming kan være nyttig for å kartlegge både psykologiske, nevrobiologiske/psykiatriske, fysiske og psykososiale faktorer som atferden kan være en funksjon av. En analyse av problemet fra flere perspektiver kan gi en mer fullstendig forståelse av atferden og dermed en mer treffsikker case-formulering og behandling for den enkelte tjenestemottaker

Keywords

Version

Utgivers pdf

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2197