MOOC og fagbibliotek – En komparativ casestudie av fagbibliotekets rolle i utviklingen av MOOC på høgskoler og universiteter

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne oppgaven gjøres det en komparativ casestudie der fagansvarlige for fire ulike MOOCer (Massive Open Online Courses), teknisk støtte og bibliotekledere ved fire norske utdanningsinstitusjoner blir intervjuet om utviklingen av sin MOOC. Målet har vært å identifisere bibliotekets rolle i prosessen rundt å lage en MOOC, finne hvilke faktorer som har påvirket om biblioteket har vært involvert eller ikke, og undersøke hva bibliotekarene selv tenker om MOOC-utviklingen og planer for fremtiden.
In this thesis a comparative case study is carried out, where creators of four MOOCs (Massive Open Online Courses), technical support and library support in four Norwegian higher education institutions are interviewed about the development of their MOOC. The aim has been to identify the library’s role in the creation of the MOOC, find factors that have influenced the level of library engagement, and determine what the library itself believe will be the future role for their library in the MOOC development.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5664