Minoritetsspråklige i eldreomsorgen

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette er en masteroppgave i yrkespedagogikk. Problemstillingen er "hvordan kan språkopplæringen bidra til å ansette minoritetsspråklige på sykehjem eller i hjemmebasert omsorg". Jeg brukte kvalitativ metode, semistrukturert intervju. Jeg belyste empirien med sosiokulturell teori. Jeg brukte den proksimale utviklingssone av Vygoskij, spiralprinsippet og stillasbygging av Bruner. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning var sentrale teorier i oppgaven. Konklusjonen på undersøkelsen var at språkopplæringen kan bidra til å bli ansatt i eldreomsorgen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6200